Поискано и Непоискано Търговско съобщение – Що е то ?

В резултат на доста разговори напоследък установих, че има нужда от тази статия. Да се вникне малко повече в понятията Поискано и Непоискано Търговско съобщение.
Това не е отговор на въпросите: На кого имам право да изпратя съобщения ? Това законно ли е ?
Свързано е и най-вече с резултата, който очаквате.
С едно изречение – ако искате да получите резултат, добре е […]