Кога използваме автоматизирани кампании и кога изпращане по график?

Изпращането на автоматизирани кампании или Autoresponders е подходящо за случай, когато искаме да изпратим съобщение само на част от списък или на хора, които отговарят на определено условие.

Ето възможните варианти за автоматизирани имейл кампании:
изпращане на поздравление за рожден ден;
-изпращане на съобщение след определен брой дни, след като абонатът ни се е записал в определен списък. Това се използва при – […]